Inspirerad från en lång karriär som både solo- och ensemblesångare samt ett intresse för pedagogik driver jag en egen undervisningsverksamhet.

Privatlektioner - sånglektioner

Till min studio i södra Stockholm välkomnar alla röstlägen i alla stadier av utveckling: solister som vill utveckla sin röst och sitt uttryck, korister och ensemblesångare som vill hitta ett bättre och skönare sätt att sjunga som fungerar bättre i ensemblen, eller du som bara tycker det är roligt med sång. Jag strävar efter ett naturligt och sunt sångsätt som är hållbart i längden.

Välkommen till en provlektion!

Sångkurser i grupp - Master Classes

Jag håller återkommande sångkurser i egen regi, i skolor och församlingar. Oftast öppna kurser i masterclass-format där jag undervisar öppet inför gruppen. Kursen kan avslutas med en redovisning eller konsert. Förutom ren röstteknik har kurserna inslag av textanalys och musikalisk gestaltning.

Utifrån den enskilda elevens förutsättningar vill jag stärka och förbättra sången men också hitta inspiration och förmåga att arbeta vidare efter avslutad kurs.

Tag kontakt med mig eller titta in kalendern för nästa tillfälle!

Coaching av kör och ensemble – körinternat

Jag träffar regelbundet körer och ensembler för att jobba med sång. Allt efter önskemål och behov arbetar vi med sångteknik, vokalteknik och lyssning. Man kan utveckla uppsjungning, instuderingsmetoder och skapa övningar för större effekt även på sikt. Arbetet kan ske gemensamt, stämvis och ibland individuellt men blir alltid effektivast om körledaren är med och deltar aktivt.

Vill man gå ytterligare ett steg kan textanalys, musikalisk gestaltning samt utveckling av konsertform vara inslag som är inspirerande och betydelsefulla för en ensemble.

En klassisk körhelg eller internat med uppföljning är ofta ett effektivt sätt att arbeta men man kan också träffas en kördag eller under ordinarie repetitioner.