Regi - ställa verk på scen

Att skapa och ställa verk på scen har blivit en stor del av min gärning. Ofta sakrala verk som exempelvis Messias eller Johannespassionen där man istället för ett vanligt konsertframträdande gör en scenisk version, gärna med kyrkorummet som den naturliga scenen. Man kan också sätta ihop en föreställning med ren vokalmusik runt en idé eller ett tema. För att förstärka det sceniska kan man använda ljussättning, scenbygge, kostym, inslag av dans etc.

Att göra ett sceniskt framförande är mer komplext och tidskrävande än en ren konsert men är verkligen i motsvarande grad intressant och inspirerande. Man måste tränga in i och förstå både musik och ord för att sedan i en gemensam process forma det man vill utrycka och berätta med det sceniska.

Tag kontakt så berättar jag gärna mer!

Exempel på sceniska uppdrag: