Sångundervisning - sånglektioner - röstcoach

Vid sidan av mitt huvudsakliga arbete som professionell sångare har jag en undervisningsverksamhet. Till min lokal i Johanneshov (Stockholm) välkomnar jag alla som vill utveckla sin röst och sångteknik.

Master Classes

Jag ger masterclases för sångare vid skolor och andra institutioner. Förutom med ren vokalteknik jobbar jag med gestaltning och text. Sång är, förutom konst, en sorts kommunikation och det gäller att veta vad man vill förmedla och på vilket sätt.

Coachning av ensemble, coachning av kör

För ensemblen eller kören som behöver en uppfriskning av sin röstteknik erbjuder jag coachning för hela grupper och/eller individuellt. Förutom med ren vokalteknik jobbar jag med gestaltning, text och, vad man skulle kunna kalla, kommunikation med en publik.

Regi

Som en utveckling av mitt arbete med gestaltning och kommunikation får jag ibland arbeta som regissör. Att ställa och utveckla ett verk på scen är en mycket intressant och givande process, som jag gärna jobbar mer med.

Sång vid vigsel, sång vid jordfästning

För sång vid bröllop, sång vid begravning eller andra tillfällen – tag kontakt för ytterligare information.